| HomeAbout Us Be A Contributor Calendar Of Events Fri, 28/Aug/2015
Menu
Biz. Directory  
News / Article  
Articles  
Product Reviews  
Special Promotion  
Safety Tips  
Weekly Safety Cartoon  
OSH Training  
OSH Statistics  
OSH Activities  
Corp. OSH Views  
Newsletter  
OSH Links  
Feedback  
Archive  
NIOSH Column  
SUBSCRIBE MAILING LIST

TELL YOUR FRIEND ABOUT THIS SITE

Welcome, Guest
  OSH Activities
Seminar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Ruang Terkurung
Language Version: Bahasa Malaysia Only

Tarikh:
18 September 2001

Tempat:
Hotel The Summit Subang USJ, Subang Jaya, Selangor

Dirasmikan Oleh:
Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn


Anjuran Bersama

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Dan
Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara


Soalan-Soalan Yang Bakal Terjawab Termasuklah:

Apa itu ruang terkurung?

Apakah hazad yang wujud di ruang terkurung?

Bagaimanakah organisasi boleh mengelakkan para pekerja daripada terdedah kepada hazad tersebut?

Apakah system kerja selamat yang boleh digunakan ketika bekerja di ruang terkurung?

PENGENALAN

Bekerja di ruang terkurung sangatlah berbahaya, ini adalah kerana terdapat berbagai hazad yang boleh menyebabkan kecederaan dan kematian kepada para pekerja. Pada tahun ini sahaja, menurut rekod JKKP, sehingga bulan Julai seramai 17 orang pekerja telah menemui maut ketika bekerja di ruang terkurung.

Antara sebab utama yang menyumbang kepada peningkatan kejadian kemalagan dan kematian di ruang terkurung ialah kurangnya pengetahuan pihak majikan dan pekerja terhadap hazad yang wujud, tidak mengikuti prosedur kerja selamat untuk bekerja di ruang terkurung dan tidak memakai alat perlindungan diri yang sesuai.

Menyedari angka kematian pekerja yang tinggal yang membabitkan kerja di ruang terkurung, JKKP bersama-sama dengan IKKPN mengadakann seminar ini bertujuan untuk membantu majikan dan pekerja:

1. mengetahui bahaya dan risiko berhubung dengan kerja-kerja di ruang terkurung
2. memahami kehendak perundangan dan garis panduan ruang terkurung
3. mengetahui pelaksaan system kerja yang selamat di ruang terkurung

PESERTA SASARAN

Mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kerja-kerja ruang terkurung terutama pengurus, pengurus projek, jurutera loji, pegawai keselamatan dan kesihatan, ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan, pegawai kerajaan dan mereka di sekto-sektor berikut digalakaan hadir:-

1. Kemudahan - pembentungan, eletkrik, telekom, air dan gas
2. Jabatan Kerajaan - pihak berkuasa tempatan dan agensi yang berkaitan
3. Pembinaan
4. Pembinaan Dan Pembaikan di limbungan kapal
5. Pembinaan talian paip dan peparitan

BAHASA PENGANTAR

Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris

PENDAFTARAN

Hantarkan borang pendaftaran kepada pihak sekreriat bersama - sama dengan yuran penyertaan sebanyak RM 100 setiap peserta did dalam bentuk wang pos atau cek kepada IKKPN. Wang pos dan cek hendaklah diletakkan di atas nama IKKPN.

SIJIL KEHADIRAN

Sijil kehadiran akan diberikan kepada semua peserta pada akhir seminar.

LOKASI SEMINAR

18th September 2001    Kuala Lumpur
30th October 2001         Johor Bahru

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

En. Omar Mat Piah / En Mohd Yusri Mohd Yusof
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Parcel D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Telephone: 603 8886 5000
Faks: 603 8889 2339

ATURCARA MAJLIS

BORANG PERMOHONAN


Related Articles:

Composed: 14/09/01 | Modified: 17/09/01 

                                   Copyright 2000-2008 AboutSafety dotCom Sdn. Bhd. All Rights Reserved.